Általános Szerződési Feltételek

 

Miklós Bútor Team Kft.

Székhely: H-4826 Olcsva, Petőfi u. 24.
Mobiltelefon: +36 30 206 0441; +36 30 204 9079
Email: webshop@miklosbutor.hu
Weboldal: http://www.miklosbutor.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2022. április 14-én lépnek hatályba, amely feltételek az Miklós Bútor Team Kft. által a web áruházán keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra vonatkoznak. 

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: DotRoll Kft.
Elérhetőség: support@dotroll.com
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország

A Miklós Bútor Team Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.miklosbutor.hu internetes oldalon lesznek elérhetőek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változása nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyek az ilyen módosítás vagy kiegészítés hatálybalépése előtt kerültek leadásra, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

1. Általános rendelkezések
A jelen ÁSZF a www.miklosbutor.hu címen elérhető webáruházból történő online vásárlásra vonatkozik. A termékek az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel rendelhetők meg. A termékekre vonatkozó alapvető jellemzők, illetve egyéb lényeges információk honlapunkon elérhetőek.

Az ÁSZF a Miklós Bútor Team Kft., mint eladó és a vásárló, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Fogyasztók és fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek is jogosultak online vásárolni (továbbiakban együtt, mint Vásárló). A fogyasztónak nem minősülő vásárlók vásárlására az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra nem vonatkoznak a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek a jogszabályok és szabályzataink szerint kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak (pl. jogorvoslat, jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség, elállási jog). Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki cégünkkel szerződésre vagy egyéb kereskedelmi kapcsolatba lép.

1.1 Vásárlói nyilatkozat
A rendelés leadásával a rendelést leadó Fogyasztó, illetve egyéb fogyasztónak nem minősülő Vásárló elismeri, hogy megismerte a jelen ÁSZF – et és mellékleteit, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és kifejezetten elfogadja azokat a rendelés leadásakor érvényes szövegezésük szerint. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el. A dokumentumok elfogadása a megrendelés elfogadása gomb megnyomásával történik meg. Online áruházunkból csak 18. életévüket betöltött személyek rendelhetnek.

Rendelés

A termékek bármely megjelenítése a www.miklosbutor.hu címen csak tájékoztató jellegű. A termékek megjelenítése nem értelmezhető ajánlatként. A termékek fényképpel és egyéb tájékoztatással (termék neve, ára) együtt jelennek meg.

2.1. A rendelés leadása

A rendeléshez regisztráció nem szükséges, azonban a Vásárlónak előzetesen meg kell adnia az adatait, beleértve a rendeléshez szükséges személyes adatokat is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben nem adja meg adatait, nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.

A rendelés véglegesítése előtt a Vásárló ellenőrizheti a bevitt adatokat és szükség esetén módosíthatja azokat.

A termékek a bevásárlókosárba helyezéssel majd a megrendelőlap kitöltésével kerülnek megrendelésre, ide értve a fizetési mód kiválasztását is.

Az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A Vásárlónak a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés véglegesítéséig, és a részünkre történő megküldéséig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

A Vásárló adatai a rendelés leadásakor bármikor szerkeszthetők vagy módosíthatók a szállítási cím/ számlázási adatok szekciójában.

A pénztárban megadott adatok és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával, tudja a Vásárló a „Megrendelés elküldése” gombbal rendelését leadni.

A megrendelendő tételek eltávolíthatók vagy módosíthatók a pénztár oldalra lépés és rendelés leadása előtt a Kosár oldalon. A tételek eltávolíthatók a kosár oldalon a tétel melletti törlés gombbal, mely használatát követően rendszerünk automatikusan frissíti a rendelésre szánt termékek listáját.

A rendelés leadását követően 1 órán belül a Vásárló cégünket értesíti emailben az adatbeviteli hibákról. Amennyiben a Vásárló ezt elmulasztja, az ebből eredő következményekért cégünk nem felel, ami azt is jelenti, hogy a Vásárló viseli az ebből adódó szállítási vagy egyéb költséget.

A kosár oldalon ellenőrzött adatok után a pénztár gombra kattintva léphet tovább a vásárló.

A Megrendelést, a számlázási, szállítási adatok és a fizetési mód megadásával, és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a fizetés teljesítését követően lehet leadni.

  1. Tulajdonjog

Az adásvételi szerződés megkötésével cégünk vállalja, hogy átadja az adásvétel tárgyát képező termékeket és lehetővé teszi, hogy a Vásárló megszerezze a termék tulajdonjogát. A Vásárló a teljes vételár megfizetésével válik tulajdonossá. Cégünk köteles a termékeket, ideértve az azokra vonatkozó dokumentumokat átadni a Vásárlónak. A termékeket a személyes árufelvétel vagy kiszállítás időpontjában kell a Vásárló részére átadottnak tekinteni.

  1. Az átvétel módjai

4.1 Személyes árufelvétel

4.1 A személyes árufelvétel

Cégünk a Vásárlót külön e-mail útján tájékoztatja arról, hogy a termék átvételre kész. A Vásárló az általa kiválasztott terméket legkésőbb az értesítéstől számított 7. napon köteles átvenni.

 A Vásárló sérülésmentes csomagolású termék átvételére jogosult

Átvétel helye:

Miklós Bútor Team Kft.

Székhely: H-4826 Olcsva, Petőfi u. 24.
Mobiltelefon: +36 30 206 0441; +36 30 204 9079

Amennyiben a Fogyasztó, illetve a fogyasztónak nem minősülő Vásárló megrendelését nem veszi át és a Fogyasztó nem élt az elállási jogával, úgy ebben az esetben az cégünk jogosult elállási jogával élni a jelen ÁSZF szerint.

Vásárló a rendelés feladása során jogosult a személyes átvételre harmadik felet megjelölni. Cégünk jogosult – de nem köteles –azonosítani az árufelvételkor eljáró személyt, vagyis ellenőrizni személyi azonosító igazolványt vagy más hasonló hivatalos okmányt. Cégünk kifejezetten kizárja a felelősséget a visszaigazolás felmutatása, illetve az áruátvétel során felmerülő bármely visszaélésért. A Vásárlót terheli a felelősség azért, hogy a megrendelés visszaigazolását bizalmasan kezelje és azt kizárólag a megrendelésben általa a termék átvételére megnevezett személynek hozza tudomására, illetve adja át.

 

 

  1. Fizetési feltételek

A Vásárló az online felületen történő megrendelése során a banki átutalás mellett a személyes átvételkor való fizetés lehetőségét választhatja.

A megrendelés visszaigazolásában szereplő árak, átvételi és szállítási költségek véglegesek és az áfát, valamint az egyéb költségeket is tartalmazzák.

Kérjük, mindig ellenőrizze a Spam mappát!

A rendelés időpontjában a közzétett érvényes vételár és szállítási díj/ szolgáltatási díj alkalmazandó a szerződésre.

Az akciós, kedvezményes termékek vagy a www.miklosbutor.hu oldalon található tájékoztatóban megjelenített termékek vételára az akciós darabszámra vagy időtartamra, vagy a készlet erejéig érvényes.

 

  1. Fogyasztói jogok és jótállási rendelkezések

6.1 A Fogyasztónak minősülő Vásárló elállási joga

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a termékek átvétele előtt vagy az azt követő, illetve több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén az utolsó termék vagy darab átvételét követő 14 napon belül. Vásárló jogosult továbbá a szerződéskötésre vonatozó ajánlatát is visszavonni. Az elállást a vásárló emailben teheti meg az webshop@miklosbutor.hu email címen.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló úgy dönt, hogy a megjelölt határidőn belül eláll, cégünk köteles a kifizetett teljes összeget visszatéríteni a Fogyasztónak, legkésőbb 14 napon belül. Cégünk a visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

Cégünk csak a termékek Fogyasztó általi visszahozatalát vagy ha a Fogyasztó kétséget kizáróan igazolta, hogy visszaküldte a terméket, a visszaküldést (amelyik korábbi) követően eszközöl visszafizetést.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszajuttatni cégünk telephelyére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi, feladja és ezt hitelt érdemlően igazolja.

Elállás esetén a Fogyasztó a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ilyen esetben cégünk fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan beszámítsa a termékek értékcsökkenéséből adódó kártérítési követelését a Fogyasztó vételár visszakövetelési követelésével szemben.

A Fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben. Így a Fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől: olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.2 Termékvisszavitel

A Vásárló jogosult a www.miklosbutor.hu vásárolt termékeket a Fogyasztót megillető fenti 14 napos határidő lejártát követően is visszavinni.

 

 

6.3 Panaszkezelés

Ügyfélszolgálat (vevőszolgálat) címe

4826 Olcsva, Petőfi u. 24.

+36 30 206 0441; +3630 204 9079

webshop@miklosbutor.hu

http://www.miklosbutor.hu

6.4 Kellékszavatosság, termékfelelősség és jótállás

Cégünket a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a rendeletben felsorolt fogyasztási cikkek vonatkozásában kötelező jótállási kötelezettség terheli (kötelező jótállás). Cégünk 24 havi önkéntes jótállást biztosít a fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre, kivéve, amikor cégünk ettől eltérő – egyes termékek esetében akár hosszabb időtartamú – önkéntes jótállási kötelezettséget vállal az általa közzétett tájékoztató anyagok feltételei szerint, amelynek esetében az önként vállalt jótállás időtartama nem lehet rövidebb, mint a jótállái rendeletben meghatározott kötelező időtartam. A 151/2003 (IX.22) számú Kormányrendeletben felsorolt 10.000 Ft elérő, de 100.000 Ft- ot meg nem haladó eladási ár esetén a jótállás időtartama 1 év, 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000 Ft eladási ár feletti termékek esetében a kötelező jótállási idő 3 év, amely esetben ezen termékekre e hosszabb kötelező jótállási idő az irányadó. Az cégünk önként vállat jótállási kötelezettsége a rendeletben kötelezően meghatározott időtartamot meghaladhatja. Kérjük tájékozódjon a honlapon közétett jótállási feltételekről! A jótállási idő a termék fogyasztó általi átvételének vagy a termék beüzemelésének napján kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a termék átadásától számított 6 hónapon belül nem helyezi üzembe, a jótállási határidő kezdő napja a termék átadásának napja.

A jótállás, a Fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

 

  1. Cégünk elállása a szerződéstől

Cégünk a termék Vásárlónak történő átadása előtt jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben a termékek gyártása vagy értékesítése megszűnik vagy a készlet adatokat esetleges érintő technikai okok miatt, illetve az átadást követően, ha minőségi vagy gyártási hiba miatt a termék nem elérhető.

Cégünk jogosult a Vásárlóval kötött adásvételi szerződéstől elállni, amennyiben a Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek 1.1 pontja szerinti nyilatkozatai valótlannak bizonyulnak vagy azok valóságtartamával vagy teljességével kapcsolatban megalapozott kétség merül fel. A Vállalat fenntartja magának a jogot a megrendelés teljesítésének, illetve a termék (ek) Vásárló részére történő kiszállításának felfüggesztésére mindaddig, amíg a Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontja szerinti nyilatkozata valóságtartamával vagy teljességével kapcsolatos kétségek nem tisztázódnak.

 

  1. Személyes adatok védelme

A megrendelésben megnevezett Társaság a Miklós Bútor team Kft. a személyes adatok kezelője. A személyes adatok kezelésének célja a megrendelés teljesítése, a hibás teljesítésből származó igények esetében ezen igények elbírálása a teljesítéshez szükséges ideig, továbbá, bizonyos esetekben az adatkezelés jogszabályban meghatározott célból, illetve ideig történik (pl.: adó- és számviteli jogszabályok által előírt kötelezettség teljesítése céljából az ott meghatározott ideig történik). Az adatok címzettjei azok az adatkezelő által megbízott társaságok, akik a megrendelés teljesítésében és panaszkezelésben részt vesznek, akiknek az adatokat e célból továbbítjuk.

Ha a Vásárló nem adja, meg személyes adatait a megrendelést nem tudjuk teljesíteni. Kérjük, törekedjék arra, hogy adatait pontosan adja meg. A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve, ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapszik tiltakozhat az adatkezelés ellen Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat a jelen dokumentumban alább meghatározott elérhetőségeken lehet gyakorolni.

Panasszal vagy bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amelynek címe és elérhetősége az alábbi oldalon található: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Vásárlónak joga van kifogást emelni az adatkezelés ellen, e célból kapcsolatba léphet az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken. A Vásárló bármikor, a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult a hozzájárulást visszavonni, de e hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti időszak adatkezelésének jogszerűségét.

Adatkezelő elérhetősége
Levelet küldhet a Miklós Bútor Team Kft. részére (postázási cím: 4826 Olcsva, Petőfi u. 24.) illetve emailt írhat az adatkezelőnek az alábbi címre: webshop@miklosbutor.hu

Cégünk Adatkezelési Szabályzata elérhető az alábbi címen: https://miklosbutor.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2/

Sütik
Az online vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges. A Vásárló a honlapra történő első belépés alkalmával kap tájékoztatást a sütik fajtájáról, illetve használatáról. Cégünk sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://miklosbutor.hu/suti-cookie-szabalyzat/

 

  1. Felelősség kizárása

Cégünk  nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződésteljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ideértve a vis majort; valamint a Vásárló internetszolgáltatójának díjait is. Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő árakat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti ár változtatásra vagy egyéb módosításra.

 

  1. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók.
Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefon: +36 1 450 2598
E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
Telefon: +36 1 459 4843
E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

További elérhetőségek és bővebb információ:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Vásárló az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (www.nmhh.hu).
Az online leadott megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel.

Cégünk székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.

+36-42-420-180
bekelteto@szabkam.hu

Ügyfélfogadási Rend

Hétfő: 8.30 – 11.30

Szerda: 13.00 – 16.00

Péntek: 8.30. – 10.30

A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).