Adatkezelési tájékoztató

 

Érvényes: 2021. január 1-től.

Adatkezelő

Társaságunk, a Miklós Bútor Team Kft., székhelye: 4826 olcsva, Petőfi u. 24. honlapja: www.miklosbutor.hu a honlapon a részére szolgáltatott személyes adatok adatkezelője. Elérhetők vagyunk e-mailen az webshop@miklosbutor.hu címen, vagy az alábbi postacímünkön: Miklós Bútor Team Kft., 4826 olcsva, Petőfi u. 24.

Jogaid

Jogodban áll személyes adataidhoz hozzáférni, azokat kijavítani vagy törölni, adott esetben a felhasználásukat korlátozni, ha ezt jogszabály nem korlátozza. Jogodban áll az önkéntes hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítéséhez rendelkezésünkre bocsátott személyes adataid hordozhatóságához, azaz ahhoz, hogy géppel olvasható és hagyományos formátumban másolatot kapj az adatokról.

Jogosult vagy tiltakozni a személyes adataidnak a mi érdekünkben (pl. direkt marketing célból) történő kezelése és felhasználása ellen). Jogodban áll bármikor visszavonni az adatok bizonyos célból történő felhasználásához adott hozzájárulásodat. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatok visszavonást megelőző időszakban történő kezelése, illetve felhasználása törvényesnek minősül.

Jogodban áll panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, ügyfelszolgálat@naih.hu, honlap: www.naih.hu.)

 

Címzettek (szerződéses partnerek, adatátvevők)

  • DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország – tárhelyszolgáltató
  • OTP bank – (06 1) 366 6666; informacio@otpbank.hu – pénzügyi szolgáltató
  • InfoCentrum Szoftver Stúdió, 7400 Kaposvár, Fő u. 70. – az elektronikus számlák hitelesített szolgáltatója
  • KL. CONSULTING Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
    Kovács László Tel szám: 06303478768 – könyvelési szolgáltatások

Online áruház – vásárlói profil – regisztráció

Termékeink az interneten rendelhetőek meg: ilyen esetben szükségünk van vásárlóink megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adataira, mert ezek nélkül a szerződés nem köthető meg, így megrendelésre sincs lehetőség. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

A rendeléshez weboldalunkon egy felhasználói fiók létrehozása szükséges, melynek során személyes adatok kezeléséhez is hozzá kell járulni. Ezután személyes adataid feldolgozása a törlésig, például a fiókod törléséig, vagy annak utolsó használatát követő két évig történik.

A rendelés során megadott személyes adatokat az online áruház szolgáltatást biztosító, szerződéses partnereink is kezelik. Vásárlóink személyes adatait a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig, valamint ezen túl is annyi ideig kezeljük, amely idő a megrendeléssel kapcsolatos igények (pl. szavatossági és jótállási igények stb.) teljesítéséhez szükséges, illetőleg ennél tovább, ha ezt jogszabály (pl. számviteli vagy adótörvény stb.) írja elő.

Panaszkezelés

Közvetlenül e-mailben, telefonon vagy postai úton lehet panaszt bejelenteni. Panasz esetben bekérjük azokat a személyes adatokat, amelyek a benyújtott igény rendezéséhez szükségesek, valamint ahhoz, hogy adott esetben felvegyük a kapcsolatot a bejelentővel. Ennek jogalapja az a törekvésünk, hogy minden jogszabályi előírásnak eleget tegyünk.

A személyes adatokat legfeljebb 5 évig őrizzük meg általános panasz esetén, garanciális igény benyújtása esetén pedig legfeljebb 3 évig. Ha számla kiállítására is sor kerül, akkor a megőrzés ideje 8 év.

Információkérés, email, telefonhívás és chat

Vásárlóink e-mailben, telefonon vagy postai úton kérhetnek bővebb felvilágosítást termékeinkről és szolgáltatásainkról, úgy, hogy legalább az elérhetőségi adataikat megadják, hogy válaszolhassunk a feltett kérdésekre.

A személyes adatokat az információkérésre adott válasz elküldésétől számított 1 hónapig kezeljük, abból a célból, hogy válaszunkat újra elküldhessük amennyiben azt vásárlóink valamilyen okból nem kapták meg.

Telefonhívások kezelése

A telefonhívásokat nem rögzítjük.